WYDANIE ONLINE

Podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej warto poruszyć wszelkie ważne kwestie organizacyjne. Publikujemy otwarty katalog zagadnień, które należy omówić przed nowym rokiem szkolnym.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r. w Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zorganizować opiekę nad uczniami podczas przerw, tak by uczniowie faktycznie byli bezpieczni w tym czasie.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz w II połowie września.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaki sposób opodatkować świadczenia z ZFŚS pracownika, który jest zatrudniony w kilku szkołach i czy u każdego pracodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku do 1.000 zł.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy jesteś przygotowany do roku szkolnego 2019/2020.

czytaj więcej »

Uczeń może wielokrotnie powtarzać klasę, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, w której zależy to od zgody dyrektora. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel