WYDANIE ONLINE

Sprawdź, co nauczyciele i wychowawcy klas powinni zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Przeczytaj na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Poznaj listę zagadnień, które należy przekazać rodzicom uczniów na pierwszej wywiadówce.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy.

czytaj więcej »

   Nauczyciel stażysta ma prawo do wypłaty dodatku na start w wysokości 1000zł w terminie do 30 września. Sprawdź, jakiego paragrafu należy wypłacić dodatek na start i czy odprowadza się od niego wszystkie składki ZUS.

czytaj więcej »

Dyrektor może pisemnie wystąpić do organu samorządu z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, podając uzasadnienie. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel