WYDANIE ONLINE

Inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrachunkowego. Sprawdź, kiedy termin przeprowadzenia inwentaryzacji można uznać za dochowany w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów przewiduje nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Poznaj szczegóły. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole należy zorganizować świetlicę w szkole. Informacja o prowadzeniu świetlicy i jej organizacji powinna zostać uwzględniona w statucie w miejscu określającym organizację szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Są od tego wyjątki. Poznaj zasady dokumentowania prawa do tej nagrody.

czytaj więcej »

wiper-pixel