WYDANIE ONLINE

Wprowadzając innowację można działać doraźnie i intuicyjnie albo opracować szkolną procedurę wprowadzania innowacji, aby za każdym razem działać planowo. Przepisy aktualnie nie określają, czy i jaką procedurę powinna przyjąć szkoła w sprawie wprowadzania innowacji. Sprawdź, jakie zatem rozwiązania przyjąć.

czytaj więcej »

Nauczyciele chcą kontynuować protest w formie strajku włoskiego. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, który z powodu zbyt niskiego wymiaru zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego, powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Sprawdź, jakie są zasady powierzania tej funkcji.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w umowie o pracę nauczyciela należy szczegółowo i liczbowo wymienić wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami.  

czytaj więcej »

Sprawdź, czy podczas tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 nie popełniono błędu.

czytaj więcej »

wiper-pixel