WYDANIE ONLINE

Ustalenie i spisanie wewnątrzszkolnych procedur jest bardzo pomocne. Sprawdź, jakie zasady uwzględnić w procedurach, kiedy to rodzice zwalniają ucznia, a jakie gdy uczeń zwalnia się sam.

czytaj więcej »

Aktualnie legitymację może odebrać nie tylko rodzic ucznia, ale także sam uczeń. Sprawdź, jakie zasady odbioru legitymacji obowiązują od września 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić z arkuszem ocen w przypadku zmiany szkoły przez ucznia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dodatek na start ma być wypłacony ze środków budżetowych placówki czy ze środków z ZFŚS.

czytaj więcej »

Zmiany w planie rozwoju zawodowego można dokonać zarówno na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora, jak i z inicjatywy dyrektora. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zasady zwalniania uczniów z zajęć religii/etyki są specyficzne. Warto zapisać je w formie procedury. 

czytaj więcej »

wiper-pixel