WYDANIE ONLINE

Nigdy ani komisja inwentaryzacyjna, ani też zespół spisowy nie mogą być poinformowane o ilości inwentaryzowanych składników majątku, wynikającej z ewidencji księgowej jednostki. Arkusz spisu z natury od momentu ponumerowania i ujęcia go w specjalnej ewidencji stanowi druk ścisłego zarachowania. Sprawdź, jak nie popełnić błędu w tym zakresie.

czytaj więcej »

Nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku obowiązuje od 17 października 2019 r. Poznaj szczegóły dotyczące nowego wzoru.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

czytaj więcej »

W przypadku braku społecznego inspektora pracy zespół powypadkowy będzie składał się wyłącznie z pracownika służby bhp - osoby wykonującej zadania służby bhp. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Poznaj nowe zasady dotyczące organizowania i refundowania kosztów transportu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel