WYDANIE ONLINE

Przed sezonem zimowym konieczne jest właściwie przygotowanie szkoły i terenu wokół niej. Sprawdź, na co zwrócić uwagę; co skontrolować oraz jak przygotować się na zimniejsze temperatury w szkole.

czytaj więcej »

Szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z gabinetu, ale to organ prowadzący zawiera umowę. Zawarcie umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie wymaga uzyskiwania opinii rady rodziców.

czytaj więcej »

Nauczyciel został zatrudniony w nowej szkole od 1 września 2019 r. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela po przepracowaniu w danej szkole tylko jednego miesiąca?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach ma prawo do świadczeń z ZFŚS w obu placówkach, czy tylko w podstawowym miejscu pracy.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zmiany w ustawie Prawo oświatowe wpłynęły na organizację posiedzeń rady pedagogicznej oraz zebrań rady rodziców.

czytaj więcej »

wiper-pixel