WYDANIE ONLINE

Do 30 listopada 2019 r. należy wdrożyć zmiany w statutach szkół dopasowując je do nowych przepisów. Sprawdź, jakie zmiany trzeba wprowadzić w statucie liceum i technikum nowego typu.

czytaj więcej »

Poznaj szczegóły zmiany jakie prowadzi obowiązujące od 2020 r. nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, a z jego rodzicami nie ma kontaktu.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy przepisy prawa określają kto wnioskuje o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa – dyrektor szkoły czy nauczyciel.

czytaj więcej »

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony nauczyciela zależy od stażu pracy w danej szkole. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy dodatkowej uwzględnia się staż pracy w ramach podstawowego zatrudnienia w danej szkole. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie obowiązki dotyczą organizacji opieki medycznej ma dyrektorze szkoły oraz które z nich może scedować na pracowników.

czytaj więcej »

W praktyce świetlice szkolne korzystają z gotowych dzienników zajęć świetlicowych prowadzonych w formie papierowej lub elektronicznej. Zakres treści dziennika zajęć świetlicowych określony jest w § 11 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. Osoba kontrolująca dzienniki może wydać określone zalecenia dotyczące prowadzenia tego dokumentu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel