WYDANIE ONLINE

Każda szkoła, do której przyjęto w nowym roku szkolnym więcej niż 50 nowych uczniów lub pracowników łącznie - zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej jednej ewakuacji próbnej w roku. Sprawdź, jak zrobić to sprawnie i zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Jeden uczeń zniszczył drugiemu okulary na terenie szkoły. Sprawdź, kiedy za zniszczenie odpowiada szkoła i jakie warunki muszą być spełnione by się z niej zwolniła.

czytaj więcej »

Uzyskanie przez dyrektora danych osobowych dotyczących uprzedniej karalności kandydata do pracy jest jednocześnie jego uprawnieniem ale też obowiązkiem. Nie może on przecież zatrudnić w szkole na stanowisku nauczyciela osoby, która nie spełnia wymogów ustawowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dyrektor szkoły może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze godzinowym, czy tylko w pełnych dniach.

czytaj więcej »

Nauczyciele mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą? Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

czytaj więcej »

Urlop wychowawczy jednego rodzica to 35 miesięcy lub 1050 dniWymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym na jednego rodzica jest to 35 miesięcy. Jak liczyć ten okres?

czytaj więcej »

wiper-pixel