WYDANIE ONLINE

Plan finansowy szkoły wskazuje możliwości przyznanych środków finansowych. Sprawdź, jak bezbłędnie opracować i wdrożyć planu finansowy szkoły na 2020 rok.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie rozwiązania przewiduje projekt nowego rozporządzenia regulującego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2020 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto odpowiada za bezpieczeństwo uczestników studniówki organizowanej poza szkołą – jakie przepisy obowiązują oraz jakich zasad należy przestrzegać.

czytaj więcej »

Regulamin ZFŚS może przewidywać możliwość zorganizowania świątecznego spotkania w całości ze środków funduszu. W takim przypadku nie ma potrzeby badania sytuacji socjalnej uczestników imprezy, zaś udział w imprezie nie będzie opodatkowany.

czytaj więcej »

Tylko w pierwszym roku pracy prawo do urlopu nabywane jest z każdym miesiącem. W kolejnym roku pracy prawo do całego urlopu przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy oceny z próbnych egzaminów mogą wliczać się do średniej ocen czy powinny mieć wagę zerową i nie być wliczane do ocen uczniów.

czytaj więcej »

Kwestię dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach niepublicznych reguluje statut szkoły. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel