WYDANIE ONLINE

Sprawdź, co zrobić gdy podejrzewasz chorobę zawodową, kiedy możesz odwołać się od decyzji, a kiedy konieczna jest zmiana stanowiska. Poznaj też procedurę postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie rozwiązania przewiduje projekt nowego rozporządzenia regulującego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2020 r.

czytaj więcej »

Poznaj odpowiedź na pytanie, czy po zakończeniu stosunku pracy, akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza tworzą całość, czy też inne dokumenty kadrowe takie jak: ewidencja czasu pracy, listy wypłaconego wynagrodzenia, karty ewidencji przydziału odzieży roboczej, należy przechowywać osobno.

czytaj więcej »

Pracownikowi ze stwierdzoną chorobą zawodową nie przysługuje dodatek do emerytury, ale może skorzystać z innych świadczeń.

czytaj więcej »

To, czy uczeń pełnoletni może opuszczać teren szkoły w czasie przerw zależy od zapisów statutu w tej sprawie. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w szkole, w której wygasło gimnazjum, ale pozostało 3-letnie liceum ogólnokształcące oraz utworzono 4-letnie liceum, można opracować nowy statut, czy należy dokonać zmian w dotychczasowym statucie.

czytaj więcej »

Uczeń może być przeniesiony do innej klasy w trybie określonym w statucie – w formie kary. Nie jest to jednak jedyna możliwość przeniesienia. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym (dotychczas niepełnosprawność w stopniu lekkim). Szkoła nie ma oddziałów specjalnych ani integracyjnych, a rodzice ucznia chcą aby został on w szkole. Czy możliwe jest zorganizowanie uczniowi nauki w szkole ogólnodostępnej? Czy należy wnioskować o utworzenie oddziału integracyjnego? Czy klasę można prze w oddział integracyjny? Jak należy postąpić?

czytaj więcej »

wiper-pixel