WYDANIE ONLINE

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy udzielaniu pomocy pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc ta może być również udzielana innym osobom wymienionym w regulaminie szkoły. Jakie jeszcze regulacje powinny znaleźć się w regulaminie oraz jak uniknąć błędów przy przyznawaniu/wypłacaniu świadczeń? Czytaj w Temacie numeru.

czytaj więcej »

Jeśli podczas trwania zimowiska dochodzi do sytuacji kryzysowej lub trudnej, jak pobicie, uszkodzenie ciała, wypadek ucznia, kradzież, znalezienie substancji niedozwolonej lub niebezpiecznego narzędzia – organizator zimowiska musi znać obowiązujące zasady postępowania – zgodne z przepisami prawa oraz z RODO. Na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Dnia 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie regulujące podział subwencji oświatowej na 2020 r. Sprawdź, jakie nowości wprowadza.

czytaj więcej »

Pracownik ma możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego w każdym czasie. Zgodę na wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego musi jednak wyrazić dyrektor szkoły, gdyż to on go udziela nauczycielom w niej zatrudnionym. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, komu, w jakim wymiarze i na jakich zasadach przysługuje urlop na żądanie.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę.

czytaj więcej »

wiper-pixel