WYDANIE ONLINE

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej od września do końca grudnia lub dalej ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu i wymiaru zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (nie szkolnym). Natomiast nauczyciel szkoły feryjnej zatrudniony na podobny okres także ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym ale tylko w stosunku do okresu zatrudnienia (pod warunkiem, że nie jest to jego pierwsza praca w szkole).

czytaj więcej »

wiper-pixel