Stan nieczynny nauczyciela nie obciąży finansowo szkoły

Stan nieczynny pozwala nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie, na przedłużenie zatrudnienia o 6 miesięcy. Nie otrzyma on jednak wówczas odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Komu zatem opłaca się skorzystać z tej instytucji prawnej?

Nagroda kuratora także dla emerytowanego nauczyciela

Nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty. Pod pewnymi warunkami, które warto poznać.

Na spóźnione wypowiedzenie jest ratunek

Spóźnione wypowiedzenie skutkuje przedłużeniem zatrudnienia do końca następnego roku szkolnego. Istnieje jednak sposób by tego uniknąć.

Katecheci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne

Od 1 września 2016 r. nauczyciele religii katolickiej będą musieli posiadać przygotowanie pedagogiczne. Na uzupełnienie kwalifikacji będą mieli 3 lata.

Jak w decyzjach wydawanych na koniec roku uwzględnić ostatnie zmiany w prawie

Koniec jednego roku szkolnego i początek kolejnego to czas podejmowania ważnych decyzji. Aby były skuteczne należy trzymać się kilku zasad. Nie można też zapomnieć, że najważniejsze jest umocowanie prawne decyzji dyrektora, a tutaj wiele się ostatnio zmieniło.

Jak kwalifikować trudności rozwojowe? Planowanie pomocy p-p na rok szkolny 2016/2017

Planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok szkolny 2016/2017 warto wiedzieć, że opinię o niepełnosprawności wydaje się na podstawie diagnozy poradni oraz posiadanej dokumentacji. Zwłaszcza w świetle niejednoznacznej interpretacji „niepełnosprawności” przy opiniowaniu o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Jak dokumentować wypoczynek według nowych zasad

Warto zadbać o potwierdzenie dotyczące tego, że wypoczynek został prawidłowo i terminowo zgłoszony. Można go samodzielnie wydrukować przy dokonywaniu zgłaszania w bazie wypoczynku.

30 dni na odwołanie do sądu pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje wydłużenie terminów na wytaczanie powództw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Planowane jest wydłużenie i ujednolicenie terminu do 30 dni.